Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało we wtorek 15 października o podpisaniu przez Prezydenta nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, której nowe

W środę 24 lipca 2019 r., Komisja Europejska wydała wytyczne w zakresie uczestnictwa oferentów z państw trzecich w rynku zamówień

We wtorek 9 lipca 2019 r., Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy nowelizującej prawo zamówień publicznych autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W czwartek 18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu