Podczas trzeciego dnia 84 posiedzenia Sejmu RP, uchwalono aż 31 nowych ustaw, 7 skierowano do podpisu Prezydenta. Najważniejszym punktem obrad

Mikrofirmy stanowią aż 96 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Razem z małymi i średnimi firmami tworzą 50 proc. wartości polskiego

Prawie 1/5 europejskich przedsiębiorców jest przekonana o tym, że ich kraj jest już świadkiem spowolnienia gospodarczego. Według nowego badania Intrum,