Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przewiduje wzrost PKB o 4,3 proc.

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej. Główny Urząd

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o

Warszawa, 19 maja 2021 r. – Pandemia COVID-19 wciąż rzutuje na funkcjonowanie krajowej gospodarki, jednak są sektory, które wykorzystały tę