Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

W nowym roku zmieniły się terminy składania zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli deklaracji PIT.

Czy przychody z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji można rozliczyć jako przychód ze sprzedaży praw majątkowych, nie prowadząc

W sytuacji, gdy podatnik nie zapłacił podatku za granicą, a Polska nie ma podpisanej z danym krajem umowy o unikaniu