W czwartek 16 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem zmian w sposobie przekazywania wniosków i

Zarząd Plantwear, producenta drewnianych akcesoriów lifestylowych, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w programie motywacyjnym skierowanym do pracowników spółki. Władze firmy

W ostatnich latach Ministerstwo Finansów wprowadziło wiele zmian i regulacji w polskim systemie podatkowym. Zmiany te, coraz bardziej uciążliwe dla

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych