Wielkopolska - firmy tu działające średnio płacą lepiej, niż w innych województwach. W lutym średnia wartość znacznie przeterminowanych należności (ponad

Polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, a do portfeli Polaków trafia coraz więcej pieniędzy. Wyższe dochody oznaczają jednak często także

Jeżeli członek zarządu przestał pełnić swoją funkcję, zanim zobowiązanie spółki stało się wymagalne, może się uwolnić od odpowiedzialności, wskazując, że