Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu

Od 15 lutego 2019 r. na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów zostały udostępnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r.,

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że organy podatkowe w swoich interpretacjach wadliwie uznawały za budowle część obiektów budowlanych stanowiących w rzeczywistości budynki.