Jak poinformowała 4 lutego 2020 r. Prokuratura Krajowa, zatrzymano kolejnego uczestnika karuzeli VAT, służącej wyłudzeniu zwrotów tego podatku w transakcjach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie możliwości zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu

Od 15 lutego 2019 r. na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów zostały udostępnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r.,