Jak poinformowała 4 lutego 2020 r. Prokuratura Krajowa, zatrzymano kolejnego uczestnika karuzeli VAT, służącej wyłudzeniu zwrotów tego podatku w transakcjach

Podatnik ma prawo dokonać korekty faktury po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, gdy powstała nadpłata. Osoba fizyczna wykreślona z rejestru podatników VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie możliwości zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

We wtorek 10 września 2019 r., Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o zatrzymaniu 5 osób podejrzanych o wyłudzenie blisko 7 mln