Nie widać końca strat na lokatach. Już przeciętny roczny depozyt zakładany pod koniec 2015 roku nie pozwalał realnie zarobić. Od

Październik był wyjątkowo zmiennym miesiącem: wyrażone w USD ceny światowych akcji wzrosły o 2,7% pomimo wyraźnych przesłanek, że globalna gospodarka

Wartość przeprowadzonych w I kwartale publicznych emisji obligacji wyniosła 125 mln zł i była o 15 mln zł niższa niż

Przy oprocentowaniu lokat poniżej 2% łatwiej spotkać kogoś, kto idzie do banku zlikwidować depozyt, niż kogoś kto idzie wpłacić na