Wiadomości

Temat inflacji i implikacji dla polityki pieniężnej staje się coraz głośniejszy na rynkach. Jak dotychczas bankierzy centralni podkreślają przejściowy charakter

Wczoraj aktywa ryzykowne doświadczyły odreagowania po wcześniejszej przecenie, pomimo wyższego od oczekiwań odczytu inflacji PPI z USA. Tym razem zamiast

Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 maja wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku. Na przestrzeni roku ceny

Odczyty inflacji skłaniają uczestników rynku do kwestionowania decyzji bankierów centralnych. Z uwagi na to, że ryzyka wokół ścieżki polityki pieniężnej

Przebudzenie obaw inflacyjnych psuje optymizm budowany na rozczarowującym raporcie z rynku pracy USA. To niesamowite, jak jednocześnie można się uspokajać

Raport z rynku pracy USA zamknął ustaw wołającym o wcześniejsze normalizowanie polityki Fed. Dolar traci, podczas gdy aktywa ryzykowne mają