Wiadomości

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w Monitorze Polskim obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami

Poniedziałkowa sesja upłynęła w USA w pozytywnym tonie. Amerykańskie indeksy zakończyły dzień na minimalnym plusie. Z kolei główny indeks niemiecki

EBC modyfikuje „froward guidance” oraz sygnalizuje, że utrzyma bardzo ekspansywną politykę monetarną przez długi czas. Rada Prezesów nie odniosła się

Rynki finansowe poszukują nowego punktu równowagi, wobec doniesień agencji prasowych o rozwoju wariantu „delta” koronawirusa. We wtorek obserwowaliśmy solidne odreagowanie

W ujęciu ogólnym prezes EBC, Christine Lagarde, najprawdopodobniej skłania się ku złagodzeniu polityki. Jeżeli inwestorzy spodziewają się istotnych korekt wytycznych

Wakacyjne warunki handlu przenikają przez rynki, co objawia się brakiem przekonania odnośnie dalszego kierunku i wyraźnym spadkiem płynności. Podczas gdy

Na żywo

    No feed items found.

Notowania