137 mld luka w VAT w państwach UE

W czwartek 5 września 2019 r., Komisja Europejska ujawniła raport, z którego wynika, że tylko w 2017 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej utraciły 137 mld euro dochodu z podatku VAT.

 

Wyniki raportu skłoniły KE do konkluzji, że na terenie całej UE konieczne jest wzmożenie współpracy między jej państwami członkowskimi w zakresie walki z oszustwami VAT. Jak podkreślił Pierre Moscovici, unijny komisarz do spraw gospodarczych i finansowych:

„Państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić na to, by bezczynnie przyglądać się temu, jak na skutek nielegalnych oszustw karuzelowych i niespójności związanych z VAT w systemie tym giną miliardy” (ec.europa.eu/commission).

Największą lukę w objętym raportem 2017 r. miała Rumunia – 36%. Tuż za nią znalazła się Grecja – 34%. Na przeciwnym biegunie znajdują się: Cypr, Luksemburg i Szwecja, z luką VAT na poziomie 1%. Jeśli jednak chodzi o wartość kwotową, największą lukę odnotowały Włochy – aż 33,5 mld euro. W Polsce luka w podatku od wartości dodanej zmniejszyła się w stosunku do 2016 r. w ujęciu nominalnym o 6 punktów procentowych.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: