Apel Pierwszego Prezesa SN o wstrzymanie postępowań o powołanie nowych sędziów SN

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, 27 sierpnia 2019 r. wystosowała apel do Członków Krajowej Rady Sądownictwa o wstrzymanie postępowań w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, zainicjowanych przez Prezydenta RP.

 

Zdaniem Małgorzaty Gersdorf, kontynuując te postępowania Polska w jawny sposób naruszać będzie traktatowy obowiązek lojalnej współpracy, wynikający w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej:

„…Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii” (Dz.Urz.UE 2016, C 202).

Evgeni Tanchev, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w opinii z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18, wyraził już swoje zastrzeżenia co do ustrojowego modelu ukształtowania oraz sposobu działania Krajowej Rady Sądownictwa.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wskazała również na drugi powód uzasadniający wstrzymanie postępowań w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego. To odkryta niedawno afera hejterska, czyli zorganizowana akcja insynuacji i oskarżeń skierowanych przeciw sędziom w Internecie. Powoływanie w tej sytuacji na urząd sędziwego w powstępowaniach przed radą, której sami członkowie są podejrzewani o udział w aferze, może dotkliwie nadszarpnąć wizerunek polskiego wymiaru sprawiedliwości, także w oczach samych obywateli, bo to w ich sprawach orzekać będą powołani w takich okolicznościach sędziowie.

„Z uwagi na ustrojową pozycję i rolę Sądu Najwyższego, przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie na urząd sędziego tego Sądu nie powinny towarzyszyć jakiekolwiek podejrzenia i spekulacje co do tego, czy członkowie Rady podejmowali zachowania, polegające na inspirowaniu lub nadzorowaniu zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń pod adresem innych sędziów” – napisała w apelu Małgorzata Gersdorf.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: