Formularze informacji o cenach transferowych

Formularze informacji o cenach transferowych

W poniedziałek 4 maja 2020 r., na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów udostępniono interaktywne formularze do złożenia informacji o cenach transferowych zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne.

Za pośrednictwem usługi e-Deklaracje można składać już formularze TPR-C(2) oraz TRP-P(2), służące do realizacji przez podmioty powiązane obowiązków sprawozdawczych o cenach transferowych wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwszy z tych formularzy dotyczy informacji o cenach transferowych dla osób prawnych, drugi – dla osób fizycznych.

Udostępnione przez resort finansów formularze interaktywne to tylko propozycja. Są one dobrowolne. Podatnicy chcący realizować obowiązki informacyjne do Szefa KAS za pomocą innych rozwiązań, mogą to zrobić i opracować takie narzędzie także we własnym zakresie. Muszą one być jednak zgodne ze strukturą opublikowanych przez Ministerstwo Finansów formularzy TPR.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: