Koronawirusowa darowizna dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Koronawirusowa darowizna dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Koronawirusowa darowizna dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność leczniczą związaną z przeciwdziałaniem COVID-19 i wpisany do rejestru wojewody, otrzymał darowiznę na tę działalność w ramach walki z koronawirusem. Wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie musiał opodatkować ją podatkiem od spadków i darowizn.

Prowadzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, oznaczony jako podmiot leczniczy, działa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Nie jest VAT-owcem.

Wraz z nastaniem pandemii COVID-19 w marcu 2020 r., przedsiębiorca został wpisany do prowadzonego przez wojewodę wykazu podmiotów realizujących transport sanitarny osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem. W kwietniu 2020 r. otrzymał od jednej z fundacji darowiznę finansową z przeznaczeniem celowym na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sfinansowanie innych działań mających na celu ochronę pacjentów, opiekunów oraz pracowników placówki medycznej. Przedsiębiorca wydatkował je zgodnie z przeznaczeniem.

Odwołując się do ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazał, iż stanowi ona, że przedmiotem opodatkowania jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem darowizny. W ustawie tej wśród podmiotów podlegających opodatkowaniu nie są wymienione osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorca wyraził stanowisko, że wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne nie obejmują osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 17 września 2020 r. interpretacji nie zgodził się z przedsiębiorcą, by osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie były objęte dyspozycją art. 1 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z drugiej jednak strony, nie oznacza to, że w tej sprawie będzie on zobowiązany do zapłaty tego podatku.

„Zgodnie bowiem z art. 15 zzzzzza pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 ze zm.) (…) – w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych, o których mowa w art. 52n ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) przez osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą i wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19” (interpretacja indywidualna z 17.09.2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.65.2020.5.MM).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: