NBP spodziewa się niższej inflacji i wyższego wzrostu gospodarczego, stopy procentowe bez zmian czwarty rok

Rada Polityki Pieniężnej podczas spotkania w marcu podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w wysokości 1,5% (Wykres 1). Zgodnie z retoryką prezesa NBP stopy procentowe – które pozostają stabilne od czterech lat – powinny pozostać na niezmienionym poziomie również w kolejnych kwartałach.

Wykres 1: Inflacja i stopy procentowe w Polsce (2009 – 2019)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 06/03/19

 

W komunikacie po spotkaniu Rada skupiła się na kwestii zewnętrznych ryzyk oraz uporczywego utrzymywania się niskiej inflacji w kraju. Prezes Glapiński odczytał również fragment projekcji Działu Analiz Ekonomicznych NBP (których pełną treść poznamy w poniedziałek) z których wynika, że analitycy banku centralnego spodziewają się wyższego niż zakładali w listopadzie wzrostu gospodarczego oraz niższej inflacji w tym i kolejnym roku.

Poniżej projekcje DAE NBP na podstawie PAP. Z 50% prawdopodobieństwem wskaźniki gospodarcze powinny zdaniem analityków NBP znaleźć się w wyznaczonych widełkach.

 

  Roczny wzrost inflacji CPI (%) Roczny wzrost PKB (%)
2019 1,2 – 2,2 (2,6 – 3,9) 3,3 – 4,7 (2,7 – 4,4)
2020 1,7 – 3,6 (1,9 – 3,9) 2,7 – 4,6 (2,3 – 4,2)
 2021 1,3 – 3,5 2,4 – 4,3

W kontekście spotkania warto zwrócić uwagę na słowa prezesa Glapińskiego, który stwierdził, iż (mimo inflacji poniżej dolnych widełek celu inflacyjnego) w Radzie nie odbywają się realne rozważania na temat obniżki stóp procentowych, co potwierdza naszą opinię zgodnie z którą stopy procentowe w Polsce nie powinny spadać, a raczej docelowo kierować się na północ.

 

Interesująca jest również informacja, iż bez pakietu fiskalnego przyszła inflacja w Polsce byłaby “nieco” niższa, jednak zgodnie ze słowami prezesa również nie powodowałoby to potrzeby obniżki stóp procentowych. Dodatkowo prezes stwierdził, że nie wydaje się, żeby nowy bodziec fiskalny był nadmierny, stwierdzając, iż nie nosi znamion ryzykownego. Prezes Glapiński stwierdził, że „bilans jest bardzo korzystny”, odnosząc się do tego, że mimo pakietu fiskalnego inflacja pozostaje niska, a wzrost zostaje trochę pobudzony.

Podsumowując: zdaniem RPP sytuacja w kraju oraz jej perspektywy są dobre, a inflacja powinna pozostawać umiarkowana. Kredytobiorcy cały czas raczej nie mają powodów do obaw. Obecnie wygląda na to, że stopy procentowe pozostaną niezmienione prawdopodobnie przez całość 2019 r. a może i dłużej.

 

Źródło: Roman Ziruk, Ebury Polska

 

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: