Wzrost poboru podatków od 2015 r.

W poniedziałek 23 września 2019 r., Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało o rekordowych wpływach do budżetu państwa, możliwym dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Pobór podatków między 2015 a 2018 r. wzrósł wg wyliczeń ministerstwa o ponad 30%.

 

Największy wzrost fiskus odnotował w 2018 r. w poborze PIT i CIT – odpowiednio 13,8% oraz 16,8%. Do końca lipca 2019 r. pobór PIT wzrósł o 13% i wyniósł 36 mld zł, a CIT o 20%, wynosząc 25 mld zł. W latach 2015 – 2018 najbardziej przyrosły wpływy z VAT – o 42%, a w pierwszych 7 miesiącach obecnego roku wpływy z VAT wzrosły o7%, przekraczając 100 mld zł. We wskazanych latach o 14% urosły również wpływy z akcyzy.

Zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ten zwiększony pobór wskazanych podatków to efekt działań uszczelniających system podatkowy oraz bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wzrostu wynagrodzeń, i ogólnego wzrostu gospodarczego.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: