Znaczne spadki w ruchu i handlu granicznym w III kwartale 2020 roku

Znaczne spadki w ruchu i handlu granicznym w III kwartale 2020 roku

Znaczne spadki w ruchu i handlu granicznym w III kwartale 2020 roku

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane na temat handlu oraz ruchu granicznego cudzoziemców i Polaków w III kwartale 2020 r. Z powodu pandemii koronawirusa oraz wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń w obu tych obszarach odnotowywane są znaczne spadki.

 W badanym okresie nastąpił spadek ruchu granicznego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku: cudzoziemców o 38,5 proc., Polaków o 34,1 proc. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce była mniejsza (w porównaniu do III kw. 2019 r.) o 46,6 proc., a zakupionych przez Polaków za granicą – o 42,6 proc.

Liczba przekroczeń polskiej granicy wyniosła w badanym okresie 56,2 mln osób: 31,2 mln cudzoziemców i 25,0 mln Polaków. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 32,5 mln. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była większa o 94,8 proc. (cudzoziemców o 87,1 proc., a Polaków o 105,3 proc.). W III kwartale 2020 r. 87,5 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE); 7,8 proc. granicy na lotniskach; 3,7 proc. zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej i 1,0 proc. morskiej.

Lądem najczęściej przekraczano granicę Polski z: Niemcami (56,4%), Czechami (23,4%), Słowacją (12,9%), Litwą (3,2%), Ukrainą (2,9%), Białorusią (1,1%) i Rosją (0,1%). Wśród przekraczających dominowali obywatele: Ukrainy (93,5%), Białorusi (82,0%), Rosji (74,5%).

Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2020 r. wyniosła 7,0 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 4,7 mld zł. Było to odpowiednio o 46,6% i 42,6% mniej niż przed rokiem. Natomiast w stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były większe odpowiednio o 113,4% i o 191,4%.

Przekraczający lądową granicę Polski byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 67,6% cudzoziemców i 68,7% Polaków, przy czym 48,6% cudzoziemców i 56,6% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy.

Najwięcej cudzoziemców dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy, w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski – 53,6% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej UE – 80,0%. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50 km od granicy zewnętrznej wyniósł 75,6% przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej 65,3%.

Źródło danych GUS

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: