KE wszczęła postępowanie ws. planowanego przejęcia Lotosu przez Orlen

Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego ws. planowanego przejęcia spółki paliwowej LOTOS przez innego z gigantów rynku paliwowego – PKN ORLEN.

 

KE obawia się, że fuzja może stanowić przejaw praktyk monopolistycznych, ograniczających konkurencję na rynku paliwowym nie tylko w Polsce, ale i w regionie.

„Proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen miałoby wpływ na kilka strategicznie istotnych rynków energii. Komisja zbada, czy planowane przejęcie doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji oraz wyższych cen lub mniejszego wyboru paliw i produktów pokrewnych dla klientów biznesowych i konsumentów końcowych w Polsce i innych państwach członkowskich” – powiedziała Margrethe Vestager, komisarz UE ds. konkurencji.

KE dostrzegło szczególne zagrożenie w zakresie:

  • dostaw detalicznych paliw silnikowych, wskutek „zniknięcia” z rynku silnego konkurenta PKN Orlenu;
  • hurtowej sprzedaży paliw, wskutek zmonopolizowania rynku rafineryjnego w Polsce, z uwagi na to, że obecnie tylko PKN Orlen i LOTOS posiadają w kraju własne rafinerie;
  • dostaw bitumu w Polsce, Czechach, na Litwie, Słowacji, Łotwie i w Estonii, a także w zakresie dostaw smarów w Polsce wskutek „zniknięcia” z rynku silnego konkurenta PKN Orlenu;
  • świadczenia usług utrzymywania zapasów obowiązkowych, jako że już obecnie obie firmy mają przeważający udział w dostępnych przestrzeniach magazynowych w Polsce.

 

Transakcję fuzji PKN OLREN z LOTOSEM zgłoszono Komisji Europejskiej 3 lipca 2019 r. Komisja ma teraz czas do dnia 13 grudnia 2019 r. na przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia i wydanie decyzji w tej sprawie.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: