Komisja Europejska przygotowuje przedsiębiorców na twardy brexit

W środę 4 września 2019 r. Komisja Europejska opublikowała kolejny komunikat, mający na celu przygotowanie obywateli, ale przede wszystkim europejskich przedsiębiorców z terytorium UE, na zbliżające się wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na swojej stronie internetowej umieściła checklistę, czyli zestawienie zdarzeń, na które unijni przedsiębiorcy, których działalność związana jest z Wielką Brytanią, powinni być przygotowani.

Checklista ma pomóc europejskim przedsiębiorcom, których interesy związane są z Wielką Brytanią, w przygotowaniu się na twarde, czyli bezumowne wystąpienie UK z Unii Europejskiej, a które nastąpi już za 8 tygodni – z dniem 1 listopada 2019 r. Wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Wspólnoty przy odrzuceniu warunków zawartego w tej sprawie porozumienia, może zrodzić w obrocie gospodarczo-prawnym poważne problemy dla przedsiębiorców. Firmy muszą również dostosować swą do działalność do uregulowań obowiązujących w okresie przejściowym, czyli do 31 grudnia 2020 r., które zaczną obowiązywać, jeśli Wielka Brytania ratyfikuje porozumienie ws. wyjścia z UE. Dotyczy to przede wszystkim takich obszarów, jak wprowadzanie towarów na rynek UE oraz świadczenie usług, oraz ich export do państwa trzeciego, jakim stanie się UK.

Przedsiębiorcy będą musieli zaadaptować więc prowadzoną przez siebie działalność m.in. do nowych:

  • zasad certyfikacji i autoryzacji;
  • zasad etykietowania i oznakowania;
  • zasad korzystania z taryf preferencyjnych udzielanych przez kraje trzecie dla produktów unijnych;
  • ceł i procedur celnych;
  • zakazów i ograniczeń;
  • zasad transgranicznego świadczenia usług;
  • zasad przyznawania i uznawania kwalifikacji zawodowych;
  • obowiązków w podatku od towarów i usług oraz podatkach bezpośrednich;
  • zasad ochrony danych osobowych, czy też
  • rejestracji firm na terenie Wielkiej Brytanii.

„Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi handel z Wielką Brytanią, zarówno handel towarami, jak i usługami, odczuje wpływ brexitu bez porozumienia. Komisja opublikowała dziś listę kontrolną dotyczącą przygotowań do brexitu, którą wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa powinny uważnie przeanalizować. Przedsiębiorstwa powinny być teraz gotowe do spełnienia wszystkich wymaganych formalności” (www.ec.europa.eu/commission).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: