Komisja Europejska wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające ws. litewskiego programu strategii rezerwy energii elektrycznej

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe dochodzenie w celu oceny, czy wsparcie litewskiego rządu dla firmy energetycznej AB Lietuvos Energija w ramach programu strategii rezerwy energii elektrycznej, w niedopuszczalny sposób sprzyjało jednej firmie, zakłócając tym samym zasady konkurencji, jak i unijną zasadę dozwolonej pomocy państwa.

Dochodzenie Komisji dotyczy działań Litwy w ramach strategii rezerwy energii elektrycznej, który funkcjonował na Litwie do 2018 roku. Celem strategii było zabezpieczenie określonych zdolności wytwórczych poza rynkiem energii elektrycznej, pożytkowanych tylko w nagłych wypadkach. Takie rezerwy mogą być konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, gdy rynki energetyczne są w trakcie przemian i reform, chroniąc przed wystąpieniem przerw w dostawach prądu. Od 2013 do 2018 roku, Lithuanian Power Plant (LPP), którego właścicielem jest państwowy operator AB Lietuvos Energija, został wybrany przez litewski rząd do realizacji programu strategii rezerwy energii elektrycznej, celem zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na Litwie. Z tytułu świadczenia tych usług, LPP otrzymywał wynagrodzenie.

W 2016 roku Komisja otrzymała formalną skargę, że takie działania rządu, poprzez finansowanie jednej firmy, są niezgodne z unijnymi zasadami dopuszczalnej pomocy państwa. Komisja wstępnie uznała, że faktycznie działania takie stanowią pomoc państwa. Komisja będzie teraz oceniać, czy nie zakłóciły one nadmiernie konkurencji w ramach jednolitego rynku UE.

Komisja Europejska sprawdzi, czy jej wstępne obawy są potwierdzone. Otwarcie postępowania wyjaśniającego daje Litwie i zainteresowanym podmiotom możliwość przedstawienia swoich twierdzeń, i nie przesądza jeszcze o wyniku dochodzenia.

 

Autor: Portal Skarbie.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: