Nowe ogniwo w łańcuchu wymiaru sprawiedliwości

W piątek 10 maja 2019 r., odbyło się uroczyste otwarcie utworzonego przez Ministra Sprawiedliwości Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

 

Głównym celem powołania instytutu jest badanie procesów gospodarczych, także na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Instytutu prowadzić będzie działalność naukową

„w dziedzinach ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych i cyberprzestępczości gospodarczej. W tym zakresie Instytut będzie opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań, w których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego” (www.gov.pl).

Opracowywane przez zatrudnionych w instytucie biegłych opinie i ekspertyzy stanowić będą zaplecze naukowe dla sądów i prokuratur w  sprawach gospodarczych.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: