Nowy Minister Finansów

W piątek 15 listopada 2019 r., Prezydent RP powołał nowego szefa resortu finansów. Został nim dotychczasowy wice minister – Tadeusz Kościński.

Tadeusz Kościński był wice ministrem finansów od 1 lipca 2019 r. Wcześniej piastował funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz w Ministerstwie Rozwoju, a także przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów w Komisji Nadzoru Finansowego. Pracował również w wielu bankach: BZ WBK S.A., BPH, BŚ, Polskim Banku Rozwoju S.A. i Pomorskim Banku Kredytowym, a także w bankach w Londynie.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: