Czy można zorganizować walne zgromadzenie w czasie pandemii koronawirusa?

Czy można zorganizować walne zgromadzenie w czasie pandemii koronawirusa

Czy można zorganizować walne zgromadzenie w czasie pandemii koronawirusa

Prezes stowarzyszenia wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem o możliwość zorganizowania walnego zgromadzenia w trakcie panującej pandemii COVID-19.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 367) w § 26 stanowi o panującym obecnie zakazie organizowania zgromadzeń, spotkań, czy zebrań. W ust. 11 pkt 1 tego paragrafu przewidziany został jednak wyjątek, który dopuszcza możliwość organizowania spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych. Jak wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich:

„Walne zgromadzenie możemy więc zakwalifikować, jako zebranie służbowe, którego organizacja jest w obecnej sytuacji prawnie dopuszczalna. Należy jednak pamiętać, aby odbywało się ono w miejscu, które umożliwia zachowanie minimalnej odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami a także o obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką” (www.rpo.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: