Dodatek solidarnościowy dla osób, które utraciły pracę i podwyżka zasiłku

Dodatek solidarnościowy dla osób, które utraciły pracę i podwyżka zasiłku

Dodatek solidarnościowy dla osób, które utraciły pracę i podwyżka zasiłku

W środę 3 czerwca 2020 r., do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa Prezydenta RP, którego głównym założeniem jest wsparcie dla osób bezrobotnych, które utraciły pracę w okresie trwania epidemii koronawirusa.

Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. dodatku solidarnościowego oraz podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek miałby przysługiwać tym, którzy byli zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, jednocześnie podlegali w 2020 r. ubezpieczeniu społecznemu z tytułu tego stosunku przez min. 90 dni, a umowa ta została rozwiązana po 31 marca 2020 r. samoistnie, wskutek upływu okresu, na jaki została zawarta, lub przez pracodawcę. Kwota wolnego od podatku dochodowego dodatku solidarnościowego to 1400 zł, i może być wypłacana maksymalnie przez 3 miesiące w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Jeśli projekt zostanie przyjęty przez Sejm i Senat, wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego można będzie składać drogą elektroniczną poprzez profil w portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zawierać będą dane wnioskodawcy, pracodawcy, oraz oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymania wsparcia.
Jednocześnie Prezydent zaproponował w swoim projekcie podniesienie od 1 września 2020 r. obecnej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Miałaby ona wzrosnąć do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni od przyznania prawa do zasiłku, a później wynosić 942,30 zł

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: