Ile pieniędzy z budżetu państwa dostały w 2020 r. partie polityczne i na co je wydały

Ile pieniędzy z budżetu państwa dostały w 2020 r. partie polityczne i na co je wydały

Ile pieniędzy z budżetu państwa dostały w 2020 r. partie polityczne i na co je wydały

Ile pieniędzy z państwowych subwencji otrzymały w 2020 roku poszczególne partie polityczne i na co je wydały? Do najbardziej dofinansowanej przez obywateli partii trafiło ponad 20 mln zł, a do najmniej niecałe 76 tys. zł. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych kwot, opracowane na podstawie danych ujawnionych 14 czerwca przez Państwową Komisję Wyborczą.

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ 14 czerwca 2021 r. ukazała się informacja Państwowej Komisji Wyborczej na temat otrzymanych w 2020 roku przez partie polityczne subwencji oraz ich wydatkowania. Obowiązek złożenia informacji o otrzymanych z budżetu państwa subwencjach, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, ciążył na 11 partiach politycznych. Liczby prezentują się następująco:

1) Prawo i Sprawiedliwość otrzymało z budżetu państwa aż 20 766 284,01 zł, co w połączeniu z niewykorzystaną kwotą 3 524 046,15 zł subwencji z 2019 r., dało partii rządzącej do rozdysponowania w 2020 roku aż blisko 26 mln zł. Na fundusz ekspercki PiS wydał 1,2 mln zł, na fundusz wyborczy niemalże 8 mln zł, a 8,1 mln zł na cele statutowe, takie jak: wynagrodzenia, opłaty, usługi obce, oraz tzw. pozostałe cele. Na spłatę kredytów bankowych wraz z odsetkami – 3,5 mln zł. W 2020 r. PiS nie wykorzystał kwoty 5 mln zł posiadanych środków subwencji;

2) Platforma Obywatelska otrzymała również dużo, bo 18 716 626,36 zł subwencji. Wydała za to więcej – 19 063 186,10 zł: 935 tys. zł na fundusz ekspercki, blisko 3,2 mln zł na fundusz wyborczy i ponad 6 mln zł na cele statutowe. Blisko 8,9 mln zł poszło na spłatę kredytów bankowych wraz z odsetkami;

3) Na trzecim miejscu plasuje się Nowa Lewica, czyli dawny Sojusz Lewicy Demokratycznej, która otrzymała 9 702 246,99 zł. Na fundusz ekspercki wydała 627 tys. zł, na fundusz wyborczy ponad 2 mln zł, a na cele statutowe ponad 2,75 mln zł. Nie wykorzystała 3 227 733,15 zł subwencji.

4) Na czwartym jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 7 380 435,39 zł, z czego ponad 369 tys. zł wydatkowało na fundusz ekspercki, ponad 1 mln zł na fundusz wyborczy, ponad 2,8 mln zł na cele statutowe, a 2,7 mln zł na spłatę kredytów bankowych i odsetek;

5) Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskała 5 149 391,32 zł subwencji, z czego wydała w 2020 r. 3 256 828,81 zł, w tym: 258 tys. zł na fundusz ekspercki, 866 tys. zł na fundusz wyborczy i ponad 2,1 mln zł na cele statutowe. Niewykorzystanych prawie 1,9 mln zł subwencji;

6) KORWIN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja – subwencja 1 042 926,06 zł, wydatki – 1 146 860,05 zł, w tym: na fundusz ekspercki 101 tys. zł, cele statutowe – ponad 1 mln zł;

7) Lewica Razem: 786 376,43 zł subwencji. Wydatki – 222 373,20 zł, w tym: 39 tys. zł na fundusz ekspercki i 183 tys. zł na cele statutowe;

8) Unia Pracy otrzymała 493 582,38 zł. Na fundusz wyborczy przekazała 170 tys. zł. Ponad 323 tys. zł nie wykorzystała;

9) Twój Ruch: 308 488,99 zł subwencji w 2020 r. (plus 381 838,24 zł z salda środków na dzień 1 stycznia 2020 r.).Wydatki ponad 465 tys. zł w całości na cele statutowe;

10) Partia Zieloni: 258 148,60 zł subwencji, 200 tys. zł wydatków, w tym: niecałe 13 tys. zł na fundusz ekspercki i 187 tys. na cele statutowe. Niewykorzystanych – blisko 29 tys. zł;

11) Inicjatywa Polska – subwencja 75 766,57 zł, wydatki – 18 389,59 zł w całości na cele statutowe.

Źródło: KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji  oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r. (Monitor Polski z 14 czerwca 2021 r., poz. 537).

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: