KE wszczęła postępowanie przeciw Portugalii ws. jej podatku od sprowadzanych aut

KE wszczęła postępowanie przeciw Portugalii ws. jej podatku od sprowadzanych aut

W środę 12 lutego 2020 r., Komisja Europejska poinformowała, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciw Portugalii, w związku z obowiązującymi w niej dyskryminującymi przepisami dotyczącymi podatku rejestracyjnego od samochodów osobowych.

Zgodnie z prawem unijnym, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednich lub pośrednich, wykraczających poza podatki nakładane bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe. A Portugalia wyżej opodatkowuje zakup samochodów używanych sprowadzanych z innych państw Unii Europejskiej, niż zakupionych na rynku portugalskim.

Przedmiotowe przepisy portugalskie nie uwzględniają w pełni amortyzacji samochodów przywożonych z innych państw członkowskich i w związku z tym nie są zgodne z art. 110 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości już 16 czerwca 2016 r. (wyrok C-200/15) orzekł, że poprzednia wersja tego portugalskiego podatku była sprzeczna z prawem UE.

Komisja Europejska skierowała skargę przeciw Portugalii do TSUE, ponieważ ta nie dostosowała swoich przepisów do prawa Unii, mimo wezwania jej wcześniej do usunięcia uchybienia oraz wydania przez Komisję opinii w tej sprawie.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: