MSWiA zarządziło kontrolę uchwał śmieciowych

MSWiA zarządziło kontrolę uchwał śmieciowych

W poniedziałek 23 grudnia 2019 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o przeprowadzenie kontroli dokonanych przez jednostki samorządu terytorialnego podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579) znowelizowała tzw. prawo śmieciowe. Samorządy gmin zostały zobligowane do wprowadzenia nowych regulaminów utrzymania czystości oraz zmiany stawek za gospodarowanie odpadami. W wielu miastach i gminach zakończyło się to, a w kolejnych zapowiada, sporymi podwyżkami cen związanych z gospodarką śmieciami, które obciążają mieszkańców tych gmin i funkcjonujące na ich terenie firmy. W związku z tymi znacznymi wzrostami opłat, MSWiA wystąpiło do prezesów RIO o skontrolowanie tzw. uchwał śmieciowych podjętych przez samorządy. Jak powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji:

„Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy powinny określać stawki za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przez nie przy wywozie odpadów. W wielu miejscach podjęte ostatnio uchwały budzą wątpliwości i w związku z tym RIO powinny je skontrolować” (www.gov.pl/web/mswia).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: