Objaśnienia dot. rozliczania udzielonej podatnikom pomocy

Objaśnienia dot. rozliczania udzielonej podatnikom pomocy

We wtorek 21 lipca 2020 r., Ministerstwo Finansów udzieliło objaśnień podatkowych dla przedsiębiorców, inwestorów, pracodawców i innych podatników w związku z rozliczaniem państwowej pomocy przyznanej w ramach walki z pandemią COVID-19.

Wraz z nastaniem pandemii koronawirusa, rząd przeznaczył ponad 300 miliardów zł na walkę z jej skutkami. W ramach działań Tarczy Antykryzysowej, przedsiębiorcy, pracodawcy, inwestorzy, pracownicy, obywatele, mogli starać się o uzyskanie środków pomocowych celem przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19. Teraz Ministerstwo Finansów odpowiada na najczęściej wyrażane przez podatników obawy w związku z rozliczeniem przyjętej pomocy.

Głównym warunkiem możliwości ubiegania się o większość środków pomocowych było wykazanie poniesienia negatywnych konsekwencji pandemii koronawirusa. A przepisy nie zawierają definicji, co dokładnie należy pod tym pojęciem rozumieć. Ministerstwo wyjaśnia, że było to celowe działanie, uwzględniające fakt, że każdy podatnik może w inny sposób odczuwać te negatywne skutki pandemii, np. zachwianiem płynności finansowej, ograniczeniem swobody prowadzonej działalności. Dlatego przy ocenie tego kryterium, urzędnicy uwzględniać będą indywidualnie jego spełnienie.

Podatnicy też często pytają, czy wszystkie wydatki poniesione na walkę ze skutkami pandemii będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo odpowiada, że organy podatkowe będą uznawać wszystkie te wydatki, które w racjonalny sposób będzie można w jakimkolwiek stopniu połączyć z pandemią. I nie chodzi tylko o wydatki poniesione po jej wybuchu, ale również i przed, np. na szkolenia, które nie zostały później w pełni wykorzystane w następstwie nadejścia pandemii COVID-19.

Podatnicy mogą również korzystać z możliwości zmniejszenia kwot zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. o kwoty kosztów poniesionych na działalność B+R, której celem jest opracowanie produktów służących przeciwdziałaniu koronawirusowi.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia także, że tarczowe przepisy premiują przyznaniem ulg w podatkach dochodowych darowizny medyczne przekazane w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. w sposób stopniujący. Darowizny przekazane w tym okresie do końca kwietnia korzystają z odliczenia 200% wysokości darowizny, przekazane w maju – do 150% wartości darowizny, a od czerwca do września – 100% wartości darowizny.

Wydane przez Ministerstwo Finansów 21 lipca 2020 r. objaśnienia podatkowe, to dokument obszerny, wyjaśniający znacznie więcej wątpliwości podatników niż te wskazane wyżej. Nie tylko w zakresie skutków podatkowych wydatków i świadczeń około epidemicznych i darowizn oraz ulg podatkowych, ale i na temat wydłużonych terminów sprawozdawczości podatkowej, nowych preferencji podatkowych, terminów zapłaty podatków, i innych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: