Polsko-słowacka umowa o automatycznej wymianie informacji podatkowych w zakresie VAT

Polsko-słowacka umowa o automatycznej wymianie informacji podatkowych w zakresie VAT

Polsko-słowacka umowa o automatycznej wymianie informacji podatkowych w zakresie VAT

W środę 10 marca Minister Finansów Tadeusz Kościński i ambasador Słowacji Andrej Droba podpisali umowę o automatycznej wymianie informacji podatkowych w dziedzinie VAT.

 Na mocy podpisanej w środę umowy, Słowacja poszerzy grono państw, z którymi Polska administracja skarbowa zacieśnia współpracę w zakresie ujawniania oszustw podatkowych. Wcześniej podobne umowy międzynarodowe Polska zawarła z Węgrami, Czechami, Estonią i Ukrainą. Współpraca kładzie główny naciska na uszczelnianie systemu VAT i walkę z vat-owskimi mafiami. Obejmować ma wymianę między administracjami skarbowymi tych państw: doświadczeń i najlepszych praktyk oraz technologii, a przede wszystkim informacji podatkowych wykorzystywanych w dziedzinie podatku VAT.

Zawarta ze Słowacją umowa przewiduje automatyczną i cykliczną wymianę informacji na temat podatników i przeprowadzanych przez nich transakcji wewnątrzwspólnotowych, jako transakcji wysokiego ryzyka występowania oszustw i nieprawidłowości. Umowa wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2021 r., ale automatyczna wymiana informacji rozpocznie się 2 miesiące później.

Zawarta umowa ma charakter pionierski. Jej skutkiem będzie szczególnie bliska współpraca pomiędzy administracjami obu państw, znacznie intensywniejsza niż ta wymagana przez przepisy unijne. Automatyczna wymiana informacji praktycznie uniemożliwi przestępcom podszywanie się pod firmy prowadzące handel pomiędzy Polską a Słowacją. O takiej nowoczesnej formule współpracy rozmawiamy już z kolejnym państwami naszego regionu” – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: