Ponad 15 mln zł przesunięcia w budżecie z transportu na administrację

Ponad 15 mln zł przesunięcia w budżecie z transportu na administrację

Ponad 15 mln zł przesunięcia w budżecie z transportu na administrację

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 3 września 2020 r. pojawił się Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020, którym Rząd chce przesunąć 15 645 703 zł z transportu na administrację publiczną, głównie na wynagrodzenia.

Jak wyjaśnia Premier w uzasadnieniu swojego rozporządzenia, z dniem 1 lipca 2020 r. zdania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie poboru opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą przejął Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym nastąpiło również przeniesienie pracowników zatrudnionych przy realizacji tych zadań. Przesunięcie w budżecie państwa części dochodów budżetowych z części 39 – Transport, do części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, a dokładnie do działu Administracja publiczna, rozdziału Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, ma zapewnić finansowanie realizacji powierzonych Szefowi KAS działań. Aż 11 489 130 zł z tej kwoty ma zostać przeznaczone na wynagrodzenia. Szczegółowo przedmiotowe przesunięcie wydatków państwa prezentuje się następująco:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 032 311 zł;

b) Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 9 456 819 zł;

c) Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 961 481 zł;

d) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 286 328 zł;

e) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 187 254 zł;

f) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600 zł;

g) Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł;

h) Podróże służbowe krajowe – 9 873 zł;

i) Podróże służbowe zagraniczne – 10 927 zł;

j) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95 000 zł;

k) Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 730 zł;

l) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 380 zł.

Rozporządzenie Premiera miałoby wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą wsteczną od 1 lipca 2020 r., czyli z dniem przejęcia przez Szefa KAS zadań w zakresie poboru opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd państwowymi autostradami.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: