Projekt budżetu na 2021 rok. Ponad 82 mld zł deficytu

Projekt budżetu na 2021 rok. Ponad 82 mld zł deficytu

Projekt budżetu na 2021 rok. Ponad 82 mld zł deficytu

W poniedziałek 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Przewiduje on 82,3 mld zł deficytu i wzrost PKB o 4 procent.

Przewidziany deficyt budżetu państwa służyć ma zapewnieniu środków na pobudzanie i ratowanie krajowej gospodarki w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, co przynieść ma zwiększenie w 2021 roku PKB o 4 proc. Dochody budżetu wynieść mają 404,4 mld zł, a wydatki – 486,7 mld zł, co zamknie się deficytem w kwocie 82,3 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych prognozuje się na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 64,7 proc. PKB. Po stronie dochodów wliczane są już 1,5 mld zł wpływy z długo odkładanego do wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej. Deficyt zakładany jest także po stronie budżetu środków europejskich – w wysokości 6,9 mld zł.

Przewidywany 4 proc. wzrost PKB ma wystąpić przy średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc., wzroście przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc. i  wzroście spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3 proc.

Po stronie wydatków, Rada Ministrów deklaruje, że w 2021 roku zapewnione/a będzie:

  • dalsze finansowanie Programu „Rodzina 500+” (w kwocie 41 mld zł),
  • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do roku 2020 wrosną o ok. 11,6 mld zł),
  • waloryzacja rent i emerytur, do której dojdzie od 1 marca 2021 r., ze wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt to ok. 9,6 mld zł),
  • realizacja świadczenia „Dobry Start” (w kwocie 1,4 mld zł),
  • dalsze finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
  • zwiększenie wydatków na potrzeby obronne kraju do poziomu 2,2 proc. PKB,
  • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
  • dalsze finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
  • finansowanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: