Projekt budżetu państwa na 2021 rok

Projekt budżetu państwa na 2021 rok


W czwartek 27 sierpnia 2020 r., rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Zakłada on deficyt w wysokości 82,3 mld zł i 4 procentowy wzrost PKB.

Prognozowane wpływy do budżetu państwa wynieść mają 403,7 mld zł, wydatki – 486 mld zł, co składa się na 82,3 mld zł deficyt. Deficyt sektora finansów publicznych rząd zakłada na poziomie 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 64,7 proc. PKB.

Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynieść ma 1,8 proc. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń – 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym – 6,3 proc.

Ministerstwo Finansów przedstawiło także założenia co do budżetu środków europejskich. Dochody z tego źródła wynieść mają 80,5 mld zł, wydatki 87,3 mld zł, co zrodzi deficyt budżetu środków europejskich w kwocie 6,9 mld zł.

Ministerstwo zakłada powrót gospodarki po pandemii koronawirusa na normalne tory wzrostu przed jej nadejściem. Ale większe dochody budżetu państwa zapewniać będą także 1,5 mld zł wpływy z mającego wejść w życie w 2021 roku podatku od sprzedaży detalicznej. Wpłatę zysku NBP przewidziano na poziomie 1,3 mld zł.

Pomimo nieprzewidywalnego końca pandemii COVID-19, projektowana ustawa budżetowa gwarantuje:

  1. 41 mld zł na kontynuację programu Rodzina 500 +;
  2. zwiększenie o 12,9 mld zł, w porównaniu do obecnego roku, wydatków na ochronę zdrowia (do poziomu 5,3 proc. PKB);
  3. 9,6 mld zł na waloryzację od 1 marca 2021 r. rent i emerytur wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc.;
  4. 1,4 mld zł na świadczenia Dobry Start;
  5. zwiększenie do 2,2 proc. PKB finansowania potrzeb obronnych kraju;
  6. finansowanie Funduszu Solidarnościowego;
  7. zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę;
  8. finansowanie zadań z dziedziny mieszkalnictwa;
  9. finansowanie zadań z dziedziny transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

„W  budżecie na 2021 rok mamy środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii” – powiedział Minister Finansów Tadeusz Kościński.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: