Prokurator Generalny wniósł o delegalizację Komunistycznej Partii Polski

Prokurator Generalny wniósł o delegalizację Komunistycznej Partii Polski

Prokurator Generalny wniósł o delegalizację Komunistycznej Partii Polski

Jak poinformowała 6 grudnia 2020 r. Prokuratura Krajowa, Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją działalności Komunistycznej Partii Polski.

Prokurator Generalny powołał się na art. 13 Konstytucji RP, zgodnie z którym zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Natomiast zdaniem Prokuratury Krajowej, członkowie Komunistycznej Partii Polski kwestionują demokratyczny porządek Polski, a ich cele są tożsame z celami partiami komunistycznymi dzierżącymi władzę w XX wieku.

Innym z zarzutów prokuratury jest prezentowana przez KPP pochwała terroru. Terroru jaki oferował ustrój ZSRR, a także gloryfikowanie komunistycznych zbrodniarzy takich jak: Józef Stalin czy Feliks Dzierżyński. Kolejnym powodem żądania przez Prokuratora Generalnego delegalizacji KPP jest brak potępienia przez nią Zbrodni Katyńskiej.

„Znając historię i doświadczenia Narodu Polskiego w XX wieku, ustrojodawca nie bez powodu postawił znak równości między totalitarnymi metodami działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, uniemożliwiając organizacjom, w tym partiom, odwoływanie się do nich. Z tego względu Prokurator Generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski, muszą zostać uznane za niezgodne z konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane” – informuje Prokuratura Krajowa.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: