Rządowe założenia budżetu państwa na 2022 rok

Rządowe założenia budżetu państwa na 2022 rok

Rządowe założenia budżetu państwa na 2022 rok

Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przewiduje wzrost PKB o 4,3 proc. oraz inflację na poziomie 2,8 proc.

W zakresie założeń makroekonomicznych Rada Ministrów przyjęła:

1) wzrost PKB o 3,8 proc. w 2021 r. i o 4,3 proc. w 2022 r. – głównym czynnikiem wzrostu ma być popyt krajowy;

2) wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc. w 2021 r. i brak zmian poziomu zatrudnienia w roku 2022;

3) 6 proc. stopę bezrobocia na koniec 2021 r. i 5,5 proc. na koniec 2022 r.;

4) 6,2 proc. tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r., i 6,4 proc. w 2022 r.;

5) wzrost o 8,8 proc. w ujęciu realnym polskiego eksportu w 2021 r. i o 7,3 proc. w roku 2022;

6) wzrost o 9,4 proc. importu w 2021 r. i o 7,8 proc. w roku 2022;

7) wzrost inflacji o 3,1 proc. w 2021 r. i o 2,8 proc. w 2022 r.

Dochody budżetowe mają być uzależnione głównie od zakładanego ożywienia gospodarczego i poprawy ściągalności zobowiązań podatkowych.

źródło: Ministerstwo Finansów

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: