Sejm nie przyjął weta Senatu ws. nowelizacji ustaw ingerujących w wymiar sprawiedliwości

Sejm nie przyjął weta Senatu ws. nowelizacji ustaw ingerujących w wymiar sprawiedliwości

W czwartek 23 stycznia 2020 r., podczas 4. posiedzenia Sejmu RP IX kadencji, posłowie oddalili senacki wniosek o odrzucenie tzw. ustawy kagańcowej.

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia 2019 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 69), wprowadza definicję sędziego, ale i zmienia kształt osobowy kolegium sądów. Przede wszystkim jednak, ustanawia zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez Prezydenta RP. Tym samym, zdaniem jej przeciwników, upolitycznia, czy też po prostu uderza wprost w konstytucyjną zasadę niezawisłości sądów. Senat liczył, ze Sejm przyjmie jego wniosek o odrzucenie projektu, jednak w czwartek 23 stycznia 2020 r., podczas drugiego dnia 4. posiedzenia, posłowie odrzucili weto senatorów i przyjęli ustawę, nazywaną powszechnie w mediach „kagańcową”.

Przyjęcie ustawy przez Sejm, tego samego dnia skomentowało Ministerstwo Sprawiedliwości: „Sejm nie zgodził się dziś (23 stycznia 2020 r.) na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. (…) pozwoli utrwalić konstytucyjny standard apolityczności sędziów oraz realizuje zasadę transparentności organów władzy sądowniczej i sędziów. W żadnym przypadku nie ogranicza niezawisłości sędziów, którzy stanowią ważny element demokratycznego państwa prawa” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: