SLIM VAT – nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ma uprościć rozliczenia VAT

SLIM VAT – nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ma uprościć rozliczenia VAT

SLIM VAT – nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ma uprościć rozliczenia VAT

Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt kolejnej nowelizacji ustawy o VAT. Nowelizacja ma unowocześnić i uprościć proces rozliczeń w podatku od towarów i usług dokonywanych przez podatników. Wszystko to dzięki nowemu pakietowi SLIM VAT.

SLIM VAT, czyli z ang. Simple Local And Modern, to proponowany przez Ministerstwo Finansów pakiet regulacji, które mają znieść nadmierny formalizm rozliczeń w podatku VAT i tym samym ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. SLIM VAT dokonuje zmian w czterech obszarach: fakturowanie, eksport, wspólne kursy walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego, korzyści finansowe.

W ramach pierwszego z obszarów, Ministerstwo Finansów proponuje rezygnację z konieczności uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Przedsiębiorca będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania VAT, jak i wysokość należnego VAT, już w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Do ustawy o VAT zostaną także wprowadzone przepisy wyjaśniające sposób rozliczenia faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania VAT. Ma to rozwiać istniejące obecnie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

Co do ułatwień dla eksporterów, to z obecnych dwóch miesięcy do sześciu miesięcy wydłużony zostanie termin wywozu towarów warunkujący możliwość zastosowania przez przedsiębiorców stawki 0 proc. VAT do uzyskanych zaliczek w eksporcie.

Zmiany regulacji w zakresie stosowania wspólnych kursów walut polegają na tym, że podatnik będzie mógł stosować dla dokonanych transakcji taki sam jeden kurs dla rozliczeń VAT, jak i PIT lub CIT. Obecnie zdarza się, że przedsiębiorca sprzedając usługę stosuje dwa inne kursy walut: dla rozliczeń VAT w dacie sprzed dnia wystawienia faktury, a dla rozliczeń w podatku dochodowym – w dacie sprzed dnia wykonania usługi.

W ramach czwartego obszaru, wśród korzyści finansowych Ministerstwo Finansów wylicza:

a) wydłużenie do 4 miesięcy (przy dokonywaniu rozliczeń miesięcznych) terminu bieżącego odliczenia VAT (możliwość rozliczania faktur w okresie 4 miesięcy, bez konieczności korygowania deklaracji podatkowej);

b) możliwość odliczenia VAT z faktur za usługi noclegowe nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży (np. nabytych na zlecenie swojego klienta);

c) zwiększenie z 10 zł do 20 zł limitu kwot jednorazowych prezentów o małej wartości (ewidencjonowania nie będą wymagać prezenty o wartości do 20 zł).

źródło: Ministerstwo Finansów

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: