Sprawozdanie rządu z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie” głównym punktem pierwszego dnia obrad Sejmu

W środę 16 stycznia 2019 r. rozpoczną się 76. obrady Sejmu RP. Głównym punktem pierwszego dnia posiedzenia będzie sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie” na lata 2014-2020. Porządek obrad może wypełnić również sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu państwa na 2019 rok.

Rząd zaprezentuje w Sejmie trzy sprawozdania z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie” w latach 2015, 2016 i 2017, wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak wykazał ostatni z raportów Rady Ministrów – za 2017 rok – osoby, które doświadczyły przemocy, za najważniejszą do zaspokojenia potrzebę uznały odizolowanie sprawcy przemocy – 77,92% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się: pomoc psychologiczna – 74,68%; pomoc prawna – 46,75%; pomoc w znalezieniu mieszkania – 31,82%; pomoc materialna – 22,08% oraz pomoc w znalezieniu pracy – 20,13%.

Odbędzie się również pierwsze czytanie projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, której celem jest stworzenie uwarunkowań prawnych umożliwiających zniwelowanie negatywnych skutków znacznego obniżenia dochodów producentów rolniczych, m.in. wskutek niewypłacalności odbiorców produktów.

Komisja Finansów Publicznych zaprezentuje sprawozdanie nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Projektodawcy zmian chcą zwiększenia środków pochodzących z dopłat do gier objętych monopolem państwa na rozwój turystyki w Polsce.

Porządek obrad może zostać uzupełniony również, m.in. o trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: