Tarcza 4.0. i inne ustawy uchwalone podczas 13. posiedzenia Sejmu

Tarcza 4.0. i inne ustawy uchwalone podczas 13. posiedzenia Sejmu

Tarcza 4.0. i inne ustawy uchwalone podczas 13. posiedzenia Sejmu
Podczas jednodniowych obrad 13. posiedzenia Sejmu, które odbyły się 19 czerwca 2020 r., posłowie uchwalili pięć nowych, bardzo istotnych i ważnych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, konstytuuje, że od 31 lipca 2020 r. zbrodnie komunistyczne, a więc popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. wobec jednostek lub grup ludności, a także przeciw dokumentom, niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości – nie będą ulegać przedawnieniu.

Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, inaczej zwaną Tarczą Antykryzysową 4.0., wprowadzone zostaną do systemu prawnego na najbliższe 2 lata specjalne środki ochrony polskich przedsiębiorstw przed przejęciami w odpowiedzi na zaistniały kryzys gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa. Z tych samych przyczyn przyznano zwiększoną pomoc dla samorządów poprzez wsparcie ich budżetów, wprowadzono zmiany w prawie pracy celem ochrony zatrudnienia, zapewniono państwowe dopłaty  do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców, uelastyczniono prawo zamówień publicznych, oraz ułatwiono dostęp do wakacji kredytowych dla kredytobiorców, którzy wskutek epidemii stracili źródło utrzymania.

Co do tych ostatnich, to Sejm uchwalił również prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Tak więc bezrobotni będą mogli przez 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. pobierać świadczenie w wysokości 1400 zł. Dodatkowo, od 1 września 2020 r. do 942,30 zł wzrośnie kwota miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych, przy czym w okresie pierwszych 90 dni od przyznania zasiłku, bezrobotny będzie otrzymywać 1200 zł miesięcznie.

Sejm przyjął ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Bon o wartości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko, a na dziecko niepełnosprawne dwa takie bony. Będzie można nimi płacić do końca marca 2022 r. za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Polski.

Piątą z przyjętych 19 czerwca przez Sejm ustaw jest ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emeryci urodzeni w 1953 roku otrzymają emerytury wyższe średnio o 202 zł, jak i wyrównanie za czas otrzymywania niższego świadczenia w wyniku niezgodnego z Konstytucją pomniejszenia ich emerytur przepisami z 2013 roku o kwoty wypłacone z tytułu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: