Ułatwienia wizowe w stosunkach UE z Białorusią

Ułatwienia wizowe w stosunkach UE z Białorusią

Unia Europejska zacieśnia relacje z Białorusią. W środę 8 stycznia 2020 r. podpisano umowy o ułatwieniach wizowych oraz o readmisji. Umowy stanowią ważny krok w stosunkach pomiędzy UE a Białorusią i torują drogę do większej mobilności ich obywateli.

Mocą umowy o readmisji, jej sygnatariusze zobowiązują się do odsyłania uchodźców, którzy przekroczyli nielegalnie granice jednego państwa, z powrotem na terytorium drugiego umawiającego się państwa. Głównym celem umowy o readmisji między UE a Białorusią jest ustanowienie, na zasadzie wzajemności, procedur bezpiecznego i uporządkowanego powrotu osób, które przebywają nielegalnie w UE lub na Białorusi, przy pełnym poszanowaniu ich praw wynikających z prawa międzynarodowego.

Z kolei umowa o ułatwieniach wizowych pozwoli obywatelom Białorusi uzyskiwać wizy krótkoterminowe na wjazd do Unii Europejskiej, a koszt obowiązującej opłaty wizowej zostanie obniżony do 35 euro. Termin na podjęcie przez konsulaty decyzji w sprawie wniosku wizowego zostanie skrócony. Kilka kategorii podróżnych, m.in.: dziennikarze, studenci i członkowie oficjalnych delegacji, będą mogli otrzymać wizy wielokrotnego wjazdu o coraz dłuższej ważności, przy czym będą musieli przedstawiać mniej dokumentów potwierdzających cel swojej podróży. Białoruś natomiast jednostronnie wprowadzi środki mające na celu ułatwienie krótkoterminowych podróży bezwizowych dla obywateli UE przybywających do Mińska.

Podpisana 8 stycznia umowa ma przyczynić się do zacieśnienia więzi między UE a jej sąsiadami w ramach Partnerstwa Wschodniego. Umowy zostaną następnie przedłożone Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia, po czym Rada UE będzie mogła formalnie zakończyć ratyfikację obu umów. Procedura ratyfikacji jest również wymagana po stronie białoruskiej. Dokonuje jej Zgromadzenie Narodowe Białorusi. Umowy mogłyby wejść w życie w czerwcu 2020 roku (pierwszego dnia drugiego miesiąca po ich zawarciu). Obie umowy wejdą w życie w tym samym dniu.

Negocjacje w sprawie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz między UE a Białorusią oficjalnie rozpoczęły się w 2014 roku. W lutym 2015 r. Rada UE zmieniła swoje wytyczne negocjacyjne, wprowadzając możliwość negocjowania wzajemnego zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Podczas szóstej rundy rozmów, która odbyła się 26 marca 2019 r., strony osiągnęły ostateczne porozumienie w sprawie obu tekstów, które zostały parafowane w dniu 17 czerwca 2019 r. W ciągu ostatnich lat nastąpił postęp w stosunkach na linii UE-Białoruś. Białoruś aktywnie uczestniczy w wielostronnych formach Partnerstwa Wschodniego. Grupa koordynacyjna UE-Białoruś spotyka się dwa razy w roku, w celu nadzorowania dalszego rozwoju partnerstwa.

Od 2006 r. UE zawarła umowy o ułatwieniach wizowych z Albanią, Armenią, Azerbejdżanem, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Zielonego Przylądka, Macedonią Północną, Gruzją, Mołdawią, Czarnogórą, Serbią, Rosją i Ukrainą. Z 24 państwami zawarto formalne umowy o readmisji lub praktyczne ustalenia dotyczące powrotów i readmisji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: