Polska przewodniczącą OBWE w 2022 r.

Od 5 do 6 grudnia 2019 r. w Bratysławie odbywa się 26. spotkanie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jednym z ustaleń Rady, w 2022 roku przewodnictwo nad pracami OBWE powierzone zostanie Polsce.

Głównym punktem obrad 26. spotkania jest sytuacja bezpieczeństwa w Europie, w szczególności konflikt rosyjsko-ukraiński, jak i inne nierozwiązane konflikty w przestrzeni OBWE. Spotkanie kończy okres przewodnictwa Słowacji w OBWE. Od przyszłego roku sprawować je będzie Albania, a w 2021 r. Szwecja. Biorące udział w zjeździe 57 delegacje państw członkowskich OBWE postanowiły powierzyć jej przewodnictwo w 2022 r. Polsce. Ostatni i jedyny raz stanowisko to Polska zajmowała w 1998 roku.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: