Prezydent wstrzymuje nominacje sędziowskie

Prezydent wstrzymuje nominacje sędziowskie

W czwartek 30 stycznia 2020 r., Prezydent RP Andrzej Duda zadeklarował, że nie będzie powoływał nowych sędziów do sprawowania urzędu, do czasu wydania rozstrzygnięcia ws. sporu kompetencyjnego, w sprawie którego wypowiedzieć się ma Trybunał Konstytucyjny.

W Trybunale Konstytucyjnym został złożony przez Marszałka Sejmu wniosek o rozstrzygnięcie, czy Sąd Najwyższy ma prawo podważać prawidłowość powołań sędziów, dokonanych przez Prezydenta RP, spośród kandydatów przedstawionych mu przez Krajową Radę Sądownictwa. 28 stycznia 2020 r. TK wstrzymał tymczasowo wykonywanie orzeczeń Sądu Najwyższego w przedmiocie sędziów nominowanych przez Prezydenta. Teraz wszyscy, z Prezydentem i Sądem Najwyższym na czele, czekają na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, choć już 27 stycznia, SN wypowiadając się w tej sprawie stwierdził, że TK nie ma czego rozpoznawać, bo żadnego sporu kompetencyjnego nie ma, a sam wniosek podlega umorzeniu, gdyż Marszałek Sejmu nie jest uprawniony do składania takich wniosków.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, w wywiadzie udzielonym 30 stycznia 2020 r. dla Polsat News, Prezydent Duda powiedział: „Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez TK, postępowania przed organami, które są w tym sporze, są zawieszone. Podejmuję decyzję, aby wstrzymać się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez TK” (www.prezydent.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: