Projekt upowszechnienia elektronicznych zapisów danych nt. obiektów budowlanych i ich wdrożenia na polskim rynku

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o trwających od 13 listopada 2019 r. pracach nad  rozpowszechnieniem w Polsce technologii BIM, która unowocześnić ma krajowy rynek usług budowlanych.

Technologia BIM, z ang. Building Information Modeling, to elektroniczny zapis danych o obiekcie budowlanym, która w wielu krajach służy już w projektowaniu, budowie i użytkowaniu obiektów. Prace projektowe, wspierane przez Komisję Europejską, mają za zadanie zdefiniowanie sfer, w których technologia BIM mogłaby znaleźć zastosowanie w realizacji projektów publicznych, a także opracowanie dokumentacji służącej pilotażowemu wykorzystaniu tej technologii. Ministerstwo Rozwoju liczy, że technologia BIM poprawi wydajność systemu zamówień publicznych w Polsce.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: