Przeciążenie serwerów do przesyłania plików JPK

W czwartek 25 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o przeciążeniu serwerów oferujących usługę JPK i zaapelowało o cierpliwość i czujność przesyłających dokumenty JPK.

Przeciążenie serwerów skutkuje dłuższym okresem oczekiwania na weryfikację przesłanych plików JPK i otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru tych plików. Jak poinformowało na Portalu Podatkowym Ministerstwo Finansów:

„Status 120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu. Może utrzymywać się dłużej niż zazwyczaj. Należy oczekiwać na jego zmianę poprzez weryfikację statusu przetwarzania” (www.podatki.gov.pl).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: