Przedsiębiorcy energochłonni muszą się zdecydować na formę państwowego wsparcia

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że tylko do 12 września 2019 r. przedsiębiorcy z branż energochłonnych mają czas by wybrać jedną z dwóch oferowanych przez państwo form wsparcia za straty powstałe w związku ze stale podnoszonymi przez Unię Europejską kosztami uprawnień do emisji CO2, które zawarte są w cenie energii.

 

29 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych. Przedsiębiorcy m.in. z branży chemicznej, hutniczej czy papierniczej mają od tego dnia 14 dni na wybór formy wsparcia. jakie mogą otrzymać od państwa: albo rekompensatę albo uprawnienie do stosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną na poziomie nie wyższym niż obowiązujący 30 czerwca 2018 r.

Jeśli przedsiębiorcy zdecydują się na rekompensatę, muszą do 31 marca 2020 r. złożyć o nią wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki. Wcześniej, bo do 12 września 2019 r. zobowiązani są przesłać oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do stosowania cen i stawek przewidzianych w ustawie o cenach prądu, do wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, z którymi wiązały ich umowy między 1 a 30 czerwca 2019 r. Kopie tych oświadczeń wraz z potwierdzeniami ich doręczenia, należy dołączyć do wniosku o rekompensatę. Ich wypłata ma nastąpić w październiku lub listopadzie 2020 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: