Rekompensaty dla 300 firm z branży energochłonnej

W piątek 9 sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające udzielenie wsparcia firmom z branży energochłonnej w obliczu rosnących cen zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

 

Podpisana przez Prezydenta ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP. Ustawa określa zasady wyliczania wysokości rekompensat i krąg podmiotów do nich uprawnionych. Są to przedsiębiorcy z sektora lub podsektora energochłonnego, opisanego w załączniku nr 1 do ustawy – w praktyce ok. 300 firm. Wydanie decyzji o przyznaniu rekompensaty leżeć będzie w kompetencjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a obsługę wypłat prowadzić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wypłata rekompensaty za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2, następować będzie tylko na wniosek przedsiębiorcy, złożony w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Pierwsze wnioski będzie wiec można składać do 31 marca 2020 r. za rok 2019. Jak informuje autor ustawy, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na konto Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji trafiać będzie ok. 0,89 mld zł rocznie.

„Wysokość rekompensat uzależniona będzie od różnych czynników, m.in. od poziomu dochodów z aukcji uprawnień do emisji, w roku poprzedzającym rok, za który przyznawane są rekompensaty, wartości rekompensat dla instalacji, które złożyły wnioski o ulgę, poziomu intensywności pomocy publicznej w danym roku czy też poziomu krajowego wskaźnika emisyjności CO2” (Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, www.prezydent.pl).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: