Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących w postaci oprogramowania

W poniedziałek 12 sierpnia 2019 r., Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (nr z wykazu 990). Sprzedawcy mogą ich używać zamiast klasycznych kas fiskalnych.

 

Oprogramowanie, czyli aplikacja na komputer, laptop, tablet, a nawet telefon – wszystko po to, by ułatwić podatnikom dokumentowanie zdarzeń gospodarczych. Wystarczy tylko podpiąć pod urządzenie drukarkę. Zgodnie z § 1 rozporządzenia, określa ono: podatników, którzy mogą używać kas w postaci oprogramowania, wymagania techniczne oraz sposób używania kas. Jak stanowi § 3, kasy te mogą być stosowane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

Kasa w postaci oprogramowania posiadać musi certyfikat jej producenta, który z kolei zobowiązany jest wcześniej dostarczyć certyfikat Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Certyfikat będzie ważny przez 7 lat od wystawienia. Będą dwa rodzaje kas: ogólne – do prowadzenia ewidencji niewymagającej stosowania specjalnych funkcji, oraz o zastosowaniu specjalnym – przeznaczone do ewidencji usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego; sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych; usług w zakresie transportu pasażerskiego (kas biletowych); sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych; także kasy rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie; i umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług.

Co do sposobu używania kas w postaci oprogramowania, to podatnicy muszą zapewnić ich połączenie z drukarką oraz nie dokonują za ich pośrednictwem ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Poza tym zobowiązani są do dokonywania czynności rejestrujących wymaganych przy stosowaniu standardowych kas, m.in. wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, czy sporządzania raportów fiskalnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: