11 miesięcy oczekiwania na rozpoznanie sprawy w Sądzie Najwyższym. Przyczyną zmiany prawa i braki kadrowe

W czwartek 18 lipca 2019 r., Sąd Najwyższy opublikował informację nt. swojej działalności w 2018 r. Średni czas rozpoznania sprawy wynosił 11 miesięcy, w Izbie Karnej było to 6 miesięcy, ale w Izbie Cywilnej 15 miesięcy.

 

Niekonsultowane ze środowiskiem sędziowskim prace nad powołaniem do życia nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, w połączeniu z niepewnością, co do statusu sędziów SN i ich przyszłości zawodowej – to główne, wskazane przez SN przyczyny utrudnienia jego pracy w 2018 r. Sąd zwrócił również uwagę na obojętność Ministra Sprawiedliwości wobec składanych wniosków o delegowanie sędziów do orzekania w Sądzie Najwyższym.

W 2018 r. do SN wpłynęło 11 484 spraw, czyli więcej niż w 2017 r. (10 738 spraw), a średni czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosił 11 miesięcy: w Izbie Cywilnej – 15 miesięcy, w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 13 miesięcy, w Izbie Karnej – 6 miesięcy. SN podkreślił, że wyraźnemu pogorszeniu uległ stosunek spraw rozpoznanych do wniesionych. W 2017 r. rozpoznano bowiem o 397 spraw więcej niż wpłynęło, podczas gdy w 2018 r. rozpoznano ich o 2 024 mniej niż zostało skutecznie wniesionych.

„Ogółem w 2018 r. rozpoznano 9 460 spraw (w 2017 r. – 11 135), w tym 6 312 skarg kasacyjnych i kasacji (w 2017 r. – 7 914), 953 zażaleń (w 2017 r. – 1 140) oraz 138 kwestii prawnych (w 2017 r. – 147). Jednocześnie zwiększyła się zaległość w rozpoznawaniu spraw. Na koniec 2018 r. pozostały 6 583 nierozpoznane sprawy (w 2017 r. – 4 551). Jest to wynik zdecydowanie gorszy, aniżeli w 2017 r. (…) W wyniku wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w Izbie Cywilnej możliwości orzekania zostało pozbawionych 12 sędziów. Z kolei w Izbie Karnej w stan spoczynku przeszło 6 sędziów (…) Pismo powiadamiające o przejściu w stan spoczynku otrzymał także Prezes kierujący pracami tej Izby. Podobna sytuacja dotyczyła Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od dnia 3  lipca 2018 r. nie orzekało natomiast 4  sędziów…” (Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 oraz Informacja o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w roku 2018, Warszawa 2019).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: