20 mln euro na wsparcie sektora zdrowia i przedsiębiorstw w Polsce w reakcji na pandemię

20 mln euro na wsparcie sektora zdrowia i przedsiębiorstw w Polsce w reakcji na pandemię

20 mln euro na wsparcie sektora zdrowia i przedsiębiorstw w Polsce w reakcji na pandemię

Dzięki modyfikacji Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego, udostępnionych zostało blisko 20 mln euro na pomoc w zwalczaniu skutków pandemii wirusa COVID-19 w Polsce.

W odpowiedzi na poważne wyzwania, jakie dla całej Unii Europejskiej stwarza kryzys spowodowany pandemią koronawirusa, w kwietniu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła dwa pakiety środków: Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) oraz Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+), które szybko zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Zostały one uzupełnione 27 maja pakietem REACT-EU. W ramach antycovidowych rozwiązań, istniejące unijne fundusze mogą zostać zmodyfikowane i przekierowane, i we wszystkich krajach i regionach Unii Europejskiej udostępniane na walkę z kryzysem.

Województwo kujawsko-pomorskie skorzysta z dodatkowych 3,45 mln euro na zapewnienie kapitału obrotowego dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 2,5 mln euro zostanie wykorzystane na infrastrukturę szkolenia zawodowego oraz na zapewnienie uczniom i nauczycielom odpowiednich warunków nauki na odległość poprzez zakup laptopów i mobilnego Internetu. 8,8 mln euro zwiększy dostępność usług zdrowotnych oraz usług socjalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Infrastruktura i usługi poszukiwawczo-ratownicze otrzymają 0,7 mln EUR, natomiast 4,4 mln EUR zostanie przeznaczone na poprawę infrastruktury zdrowotnej i społecznej.

Szpitale regionalne otrzymały już m.in. 158 respiratorów, 11 w pełni wyposażonych ambulansów, 52 aparaty do dezynfekcji i dekontaminacji oraz 10 000 testów diagnostycznych COVID-19 dla pracowników domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-leczniczych, ośrodków opieki społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych. Modyfikacja ta była możliwa dzięki wyjątkowej elastyczności w ramach wspomnianych wyżej pakietów: Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) i Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+), które umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie funduszy polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej narażonych na pandemię i jej skutki gospodarcze, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy.

„Kujawsko-pomorskie jest jednym z najbardziej dotkniętych regionów w Polsce i ta decyzja zapewni bardzo potrzebną pomoc przedsiębiorstwom oraz personelowi medycznemu i społecznemu. Żaden region w UE nie jest pozostawiony samemu sobie w obliczu kryzysu” – powiedziała unijna komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira.

źródło: Komisja Europejska

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: