Chłopiec po 6 latach od wypadku uzyskał odszkodowanie wraz z odsetkami, od których musi zapłacić fiskusowi podatek. RPO interweniuje

Chłopiec po 6 latach od wypadku uzyskał odszkodowanie wraz z odsetkami, od których musi zapłacić fiskusowi podatek. RPO interweniuje

Chłopiec po 6 latach od wypadku uzyskał odszkodowanie wraz z odsetkami, od których musi zapłacić fiskusowi podatek. RPO interweniuje

W wypadku samochodowym w 2014 roku 8-letni chłopiec stracił oboje rodziców i brata, sam doznając poważnego uszczerbku na zdrowiu. Sprawcą wypadku był znajdujący się pod wpływem narkotyków i alkoholu kierowca, który wjechał w grupę spacerujących ludzi. Po 6 latach batalii sądowej, chłopcu przyznano odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Okazało się, że od tychże odsetek fiskusowi należy się podatek. W sprawie postanowił zainterweniować Rzecznik Praw Obywatelskich.

Klika lat temu sprawą żyła cała Polska. W nowy rok, 1 stycznia 2014 r., rodzice wybrali się na spacer wraz dziećmi. W trakcie tego spaceru doszło do tragedii, bo w rodzinę wjechał rozpędzony samochód, za którego kierownicą znajdował się będący pod wpływem alkoholu i narkotyków mężczyzna. Ośmioletni wówczas Hubert przeżył wypadek, ale do dziś cierpi na dolegliwości zdrowotne, przechodzi kolejne operacje, jest osobą z niepełnosprawnością. Największą tragedią jest jednak to, że w wyniku tego zdarzenia został sierotą, bo życie w wypadku straciło oboje jego rodziców. Zginął również jego brat.

W 2020 r., czyli po 6 latach od wypadku, sąd cywilny nakazał ubezpieczycielowi wypłacić chłopcu odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami. W 2021 r. ubezpieczyciel sporządził PIT-11 od 2014 r., który wystawił na nieżyjących rodziców i brata chłopca, a w którym wykazał odsetki za nieterminową wypłatę odszkodowań. Na tej podstawie fiskus może domagać się zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, bo tego rodzaju odsetki nie podlegają zwolnieniu z PIT.

W piśmie z 10 maja 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów o reakcję na zaistniałą sytuację. Jak podkreślił, od lat zabiega o podjęcie działań prawnych, które objęłyby zwolnieniem z opodatkowania takie odsetki w sytuacji, gdy należność główna, od której są naliczane, z takiego zwolnienia korzysta.

„Jako organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, Rzecznik wyraża sprzeciw wobec takiego stanu prawodawstwa, w którym osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. ofiary wypadków komunikacyjnych lub ich osoby najbliższe), ponoszą negatywne konsekwencje podatkowe w związku z nieterminową wypłatą zasądzonych na ich rzecz należności. Trudno w tych przypadkach doszukać się ratio legis w opodatkowaniu odsetek od świadczeń, które sam ustawodawca uznał za zwolnione z podatku” (pismo RPO z 10.05.2021 r. do Ministra Finansów, sygn. V.511.119.2021.EG).

Apel Rzecznika nie jest pierwszym w tej sprawie. Jak informuje, pomimo wielokrotnych zapewnień ze strony Ministerstwa Finansów o konieczności uregulowania tej kwestii, do dziś nie podjęto prac legislacyjnych, a przynajmniej nie powiadomiono o takich Rzecznika.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: