Czy można odzyskać pieniądze z vouchera za nieodbytą wycieczkę?

Czy można odzyskać pieniądze z vouchera za nieodbytą wycieczkę

Czy można odzyskać pieniądze z vouchera za nieodbytą wycieczkę

W okresie pandemii trudno jest planować urlop, podróż, wycieczkę, bo nikt nie może być pewny, czy w którymś z krajów zamieszkania i/lub destynacji nagle nie zmienią się obostrzenia w zakresie przemieszczania się podróżujących. W piątek 23 kwietnia na pytanie o możliwość odzyskania pieniędzy z niewykorzystanego vouchera turystycznego odpowiedzi udzielił Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO odpowiedział na pytanie, czy można walczyć o odzyskanie pieniędzy z vouchera turystycznego w sytuacji, gdy organizacja turystyczna nie chce ich zwrócić. Co więcej, zbliża się termin jego ważności, a do tego na horyzoncie w najbliższym terminie nie ma atrakcyjnych wycieczek. Rzecznik wskazał na art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017r . o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361, ze zm.). Przepis ten stanowi, że: „Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie”.

Rzecznik wskazując na art. 15k Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374, ze zm.) doprecyzował, że zgodnie z tym przepisem, odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, pozostające w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Dlatego też, jak poinformował RPO, wg stanu prawnego na 19 kwietnia 2021 r.: „Voucher jest jedynie znakiem legitymacyjnym – dowodem uprawniającym do odbioru określonego świadczenia (wskazanego towaru lub usługi). To, czy klient zdecyduje się na zwrot pieniędzy czy też skorzysta z vouchera na realizację usługi w przyszłości, zależy od decyzji danej osoby. Decyzja o zwrocie pieniędzy spowoduje, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu środków, jednak dopiero po upływie 180 dni od odstąpienia lub rozwiązania umowy” (www.rpo.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: